Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

Vezetés és szervezés mesterképzés

A Vezetés és szervezés mesterképzés azt tűzi ki célul, hogy a hallgatók gazdasági és menedzsment ismereteit tovább mélyítse, és a gyakorlatban is alkalmazható, speciális tudás átadása révén a terület szakértőivé tegye a mesterszakra jelentkezőket. A hallgatók a képzés két fő specializációján, a termelés- és szolgáltatásmenedzsment, illetve az emberierőforrás-menedzsment szakterületén szerezhetnek jártasságot. Az előbbi a szervezeti folyamatok és rendszerek, az utóbbi az egyre fontosabb szerepet betöltő HR terület hatékony működtetésére készít fel.

A termelés- és szolgáltatásmenedzsment specializáció célja, hogy a hallgatók megismerjék a termelő és szolgáltató folyamatok tervezéséhez és optimális működtetéséhez szükséges alapokat. A képzésben fontos szerepet töltenek be a készletgazdálkodással, termeléstervezéssel, termelés és szolgáltatás ütemezéssel, a szolgáltatásoknál gyakran előforduló sorban állással, és a folyamat megbízhatóságával kapcsolatos ismeretek. Kiemelt témák a logisztikai folyamatok optimális kialakítása, a projektmenedzsment korszerű módszerei, a karcsúsított (lean) gyártás és szolgáltatás, valamint folyamatoptimalizálás. Az oktatás épít a termelési és szolgáltatási folyamatokhoz kapcsolódó adatok statisztikai értékeléséhez és a működés optimalizálásához felhasználható szoftverek alkalmazására. A képzés során valós és szimuláció segítségével előállított esetek vizsgálata segíti a termelési és szolgáltatási rendszerekben előforduló döntési helyzetek elemzését.

Az emberi erőforrás menedzsment specializáció hallgatói hangsúlyosan a szervezetek humán aspektusaival foglalkoznak. Célunk, hogy elsajátítsák a szakma legfontosabb ismereteit, ezzel segítve a végzettek munkaerőpiaci orientációját. Képzésünkben a Szervezeti viselkedés és az Emberierőforrás-menedzsment tantárgyakra alapozva kiemelt helyet kapnak többek között a munkaerőpiaci folyamatok közgazdasági tartalmával, az aktuális munkajogi kérdésekkel, a szervezetfejlesztés alapjaival, a változásmenedzsmenttel, az emberierőforrás-menedzsment funkciókhoz kapcsolódó legfontosabb gyakorlati feladatokkal, a kompetenciamenedzsmenttel és a kommunikációval foglalkozó aktuális témák. A képzés során a hallgatók készségfejlesztése esettanulmányok egyéni és csoportos megoldása, prezentációk készítése és különböző szimulációs gyakorlatok révén valósul meg.

Vezetés és szervezés mesterképzésünk féléves önköltségi díja (költségtérítése, tandíja) 400 ezer forint, amely fix részből (szemeszterenként 160 ezer forint) és kreditenkénti díjból (kreditenként 8 ezer forint) tevődik össze. Mivel a mintatanterv szerinti 120 kredit nem egyenletesen oszlik el a 4 szemeszter között, így vannak olyan félévek, amikor a fizetendő tandíj magasabb, illetve alacsonyabb az átlagosan kalkulált 400 ezer forintnál. Külön említést érdemel még az országos szintű Diákhitel2 Program, amely segítségével a képzési költség (önköltség) teljes egészében finanszírozható.

 

Vezetés és szervezés mesterképzés tanterve 2016-ig

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment specializáció mintatanterv

1. félév / Semester Kredit
Közgazdaságtan / Economics 3
Kvantitatív módszerek / Quantitative methods 5
Üzleti gazdaságtan / Business Economics 5
Vállalati jog / Law of Corporation 3
Termelés- és szolgáltatásmenedzsment / Production and Operations Management 5
Számvitel / Accounting 5
Szervezeti viselkedés / Organizational Behavior 5
2. félév / Semester
Emberi erőforrás menedzsment / Human Resource Management
5
Vállalati pénzügyek I. / Corporate Finance I. 5
Termelésszervezés / Production Organization 5
Minőségmenedzsment / Quality Management 5
Menedzsment kv blokk 1. / Management Elective Block 1.* 3
Pénzügy kv blokk 1. / Finance Elective Block 1.** 3
Szabadon választható tárgyak I. / Elective Subjects I. 3
3. félév / Semester
Befektetések I. / Investments I. 3
Gazdaságpolitika / Economic Policy 5
Termelési és szolgáltatási döntések elemzése / Analyses of Production and OperationDecisions 5
Menedzsment kv blokk 2. / Management Elective Block 2.* 3
Projektmenedzsment / Project Management 5
Pénzügy kv blokk 2. / Finance Elective Block 2.** 3
Üzleti jog kv blokk / Business Law Elective Block*** 3
Szabadon választható tárgyak II.  / Elective Subjects II. 3
4. félév / Semester
Logisztika-ellátási lánc menedzsment / Logistics 5
Kockázat és megbízhatóság / Risk and Reliability 5
Technológiamenedzsment / Technology Management
(2017/18 tanévben kezdő évfolyamtól: Változásmenedzsment / Change Management)
5
Pénzügy szigorlat / Course Unit Exam in Finance 0
Menedzsment szigorlat / Course Unit Exam in Management 0
Diplomatervezés / Thesis work 15

Vezetés és szervezés mesterképzés tanterve 2016-ig
Emberi erőforrás menedzsment specializáció mintatanterv

(A specializáció - átmenetileg - utoljára a 
2016/2017-es tanévben induló évfolyam mintatanterv szerint haladó
hallgatói számára indul!)
1. félév / Semester Kredit
Közgazdaságtan / Economics 3
Kvantitatív módszerek / Quantitative methods 5
Üzleti gazdaságtan / Business Economics 5
Vállalati jog / Law of Corporation 3
Termelés- és szolgáltatásmenedzsment / Production and Operations Management 5
Számvitel / Accounting 5
Szervezeti viselkedés / Organizational Behavior 5
2. félév / Semester
Emberi erőforrás menedzsment / Human Resource Management 5
Vállalati pénzügyek I. / Corporate Finance I. 5
Módszerek és eszközök az EEM-ben / Methods and Tools in HRM 5
Minőségmenedzsment / Quality Management 5
Menedzsment kv blokk 1. / Management Elective Block 1.* 3
Pénzügy kv blokk 1. / Finance Elective Block 1.** 3
Szabadon választható tárgyak I. / Elective Subjects I. 3
3. félév / Semester
Befektetések I. / Investments I. 3
Gazdaságpolitika / Economic Policy 5
Szervezetfejlesztés / Organisational Development 5
Menedzsment kv blokk 2. / Management Elective Block 2.* 3
Munkagazdaságtan és munkajog / Labour Economics and Law
5
Pénzügy kv blokk 2. / Finance Elective Block 2.** 3
Üzleti jog kv blokk / Business Law Elective Block*** 3
Szabadon választható tárgyak II.  / Elective Subjects II. 3
4. félév / Semester
Szervezeti képességek fejlesztése / Development of organizational capabilities 5
Modern irányzatok az EEM-ben / Contempory Approches in HRM 5
Technológiamenedzsment / Technology Management 5
Pénzügy szigorlat / Course Unit Exam in Finance 0
Menedzsment szigorlat / Course Unit Exam in Management 0
Diplomatervezés / Thesis work 15

*Két tárgy a következők közül: Stratégiai menedzsment, Információmenedzsment, Szolgáltatásmarketing, Stratégiai marketing, Vezetés, Non-profit menedzsment, Minőségmenedzsment módszerek (SPC)
Two subjects out of the next six: Strategic Management, Information Management, Service Marketing, Startegic Marketing, Leadership, Non Profit Management
**Két tárgy a következők közül: Makrogazdasági pénzügyek, Ökonometria, Közösségi gazdaságtan, Bankügyletek, Származtatott termékek és reálopciók, Vállalati pénzügyek III.
Two subjects out of the next six: Macro Finance, Econometrics, Public Economics, Banking, Derivatives and Real Options, Corporate Finance III.
***Bank-, értékpapír- és tőzsdejog, Kereskedelmi szerződések joga, Európai Unió gazdasági joga, Információs társadalom joga, Verseny-, fogyasztóvédelmi- és reklámjog
The Law of Banks, Securities and Exchange, Law of Contracts, Economic Law of the EU, Law of the Information Society, Law of Competition and Advertising