Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

Üzleti Tudományok Intézet

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete az ország egyik legjelentősebb képzési központja az üzleti és menedzsment területeken. Az Intézet négy alapszakot és hat mesterszakot gondoz, sőt, minden mesterszakához külön doktori iskola programok is kapcsolódnak. E szakokra évente összesen közel ezer hallgató nyer felvételt, az Intézet szakjainak hallgatói összlétszáma pedig hozzávetőleg háromezer.

Az Üzleti Tudományok Intézet szakjai:

 • Gazdálkodás és menedzsment alapszak
 • Műszaki menedzser alapszak
 • Nemzetközi gazdálkodás alapszak
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Marketing
 • Műszaki menedzser mesterszak
 • Pénzügy mesterszak
 • Pénzügy és Számvitel alapszak
 • Számvitel mesterszak
 • Vezetés-szervezés mesterszak
 • Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola programjai

Az Üzleti Tudományok Intézet szervezetileg három tanszékből, egy képzési központból és hallgatói irodákból áll. Az Intézet igazgatója dr. Pázmándi Kinga egyetemi docens.

Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

A mintegy 25 fős oktatói állományú tanszék főbb üzleti szakterületei: humánmenedzsment, innovációmenedzsment, marketing, minőségmenedzsment, logisztika, projektmenedzsment, stratégiai menedzsment, technológiamenedzsment, termelés-menedzsment, üzleti statisztika, vállalatgazdaságtan, vállalati kommunikáció, változásmenedzsment. A tanszéki oktatás és kutatás négy szakcsoportban zajlik: Marketing, Menedzsment, Minőségmenedzsment és Üzleti Statisztika, Termelésmenedzsment.

A Tanszék főállású vezető oktatói: dr. Kövesi János és dr. Koltai Tamás egyetemi tanárok, valamint dr. Kalló Noémi, dr. Pataki Béla, dr. Petruska Ildikó, dr. Sebestyén Zoltán, dr. Szalkai Zsuzsanna és dr. Tóth Zsuzsanna Eszter egyetemi docensek.
A Tanszék vezetője dr. Kövesi János.
www.mvt.bme.hu

Pénzügyek Tanszék

A 20 főállású oktatóból álló tanszék főbb üzleti szakterületei: bankügyletek, befektetés, gazdaságpolitika, gazdaságtörténet, határidős és opciós ügyletek, kontrolling, közösségi gazdaságtan, közpénzügyek, makrogazdasági és nemzetközi pénzügyek, ökonometria, pénzügyi matematika, számvitel, üzleti gazdaságtan, vállalati pénz-ügyek és vezetői (menedzseri) számvitel. A tanszéki oktatási-kutatási munka három szakcsoportban folyik: Pénzügyek, Gazdaságpolitika-gazdaságtörténet, Számvitel.

A Tanszék főállású vezető oktatói: dr. Tarafás Imre és dr. Veress József egyetemi tanárok, valamint dr. Andor György, dr. Bóta Gábor, dr. Galántai Zoltán, dr. Karai Éva, dr. Laáb Ágnes, dr. Ormos Mihály és Deliné dr. Palinkó Éva egyetemi docensek.
A Tanszék vezetője dr. Andor György.
www.finance.bme.hu

Üzleti Jog Tanszék

A tízfős Tanszék a jogtudományi diszciplínák gondozója, ezen belül alapvetően a gazdasági és kereskedelmi jog, valamint az azokhoz kapcsolódó jogtudományi részterületek művelője.

A Tanszék főállású vezető oktatói: dr. Sárközy Tamás egyetemi tanár, valamint dr. Pázmándi Kinga, dr. Perecz László, dr. Verebics János.
A Tanszék vezetője dr. Pázmándi Kinga.
www.law.bme.hu

Az Intézet részidős szakjai, illetve tanfolyamai és továbbképzései a Részidős és Továbbképzési Központ (RTK) szervezésében folynak (vezetői: dr. Andor György és dr. Kövesi János).