Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

További információk

Tudományos Diákkör (TDK)

A tudományos diákköri munka az egyetemi tanulmányi követelményeket meghaladó, tudományos igényű önképzés, amely a hallgatók és az oktatók együttműködésével valósul meg. A kutatási témaköröket rendszerint a tanszékek javasolják, de lehetőség van a kiírástól eltérő terület kiválasztására is. A munkákat – előre megadott szempontok alapján – egy vagy két (tanszéki és/vagy külső) bíráló értékeli. Dolgozatokat a TDK konferencián egy rövid előadás formájában prezentálni szükséges. A szakmai bírálatok és az előadás alapján rangsorolják a dolgozatokat és díjazzák a résztvevőket. A legjobb dolgozatokat karunk dékánja, valamint egyetemünk rektora karonként különdíjban részesíti. Az elsődíjas dolgozatok részt vehetnek a kétévenként tavasszal megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK).
A konferencián való részvétel előnyt jelenthet külföldi ösztöndíjak és szakmai gyakorlatok, utak odaítélésénél, illetve a PhD képzésre történő jelentkezés, felvételi kérelem elbírálása során is.

Külföldi ösztöndíjak

Egyetemünkön keresztül lehetőség nyílik különböző időtartamú, külföldi tanulmányi és szakmai ösztöndíjak elnyerésére. E programok általában egy vagy két szemeszterre szólnak. Az ösztöndíjakra minden esetben pályázni kell. A pályázatok elbírálásánál, rangsorolásánál a tanulmányi eredmény mellett, a nyelvismeret és a tudományos munka a legfontosabb szempontok. Az ösztöndíjak többsége tandíjmentességet biztosít a kiutazó hallgatók számára. A tandíjmentességen felüli juttatások azonban már ösztöndíjanként eltérőek. Az ösztöndíjakhoz többnyire rendszeres pénzbeli juttatás kapcsolódik, amelyből fedezhetők a szállás és az étkezés költségei. Ezen kívül – bizonyos esetekben – lehetőség van kiegészítő támogatás igénylésére is. A legtöbb hallgatót megmozgató program a Socrates/Erasmus program, melynek keretében Európa valamennyi országában kamatoztathatók a megszerzett tapasztalatok, illetve folytathatók tanulmányok. A közvetlen egyetemi kapcsolatoknak köszönhetően a környező országok (Lengyelország, Csehország, Dánia, Ausztria, Németország és Franciaország) egyetemei számos lehetőséget kínálnak az ismeretek bővítésére, a gyakorlatban jól hasznosítható tudás elsajátítására. Távolabbi úti cél lehet például Szingapúr, Dél-Korea, Japán, Ausztrália és Amerika is. A több hónapos ösztöndíjak, szakmai programok mellett a Hallgatói Önkormányzat részeként működő intézmények, csoportok rendszeresen szerveznek a hallgatók számára rövidebb, néhány hetes nyári egyetemeket, ahol gyakorlatorientált feladatokon keresztül inspirálják a hallgatókat a kreatív üzleti gondolkodásra. A fentiekben olvasott lehetőségek csupán ízelítőül szolgálnak, a felsorolás nem teljes. További információk a Támpont Irodában kaphatók, illetve a www.sc.bme.hu/kulfold weboldalon olvashatók.

Képviselet, tanácsadás, szolgáltatások

A hallgatói közösség képviseleti szerveként működik a Kari Hallgatói Képviselet (KHK), tanulmányi, illetve hallgatói támogatásokkal kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal először hozzájuk érdemes fordulni. A KHK munkájának támogatására és a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások kibővítésére jött létre a Diákközpont, amelynek különböző irodái

  • segítséget nyújtanak a karrier-tervezésben és az álláskeresésben (Karrier Iroda);
  • hasznos tanácsokkal, információkkal szolgálnak tanulmányi kérdésekben és külföldi ösztöndíjakkal kapcsolatban, ezen kívül pszichológiai és életviteli tanácsadással is foglalkoznak, valamint segítik a fogyatékkal élő hallgatókat tanulmányaik folytatása során (Támpont Iroda);
  • kulturális programokat kínálnak az érdeklődők számára, illetve lehetőséget teremtenek öntevékeny körökben történő aktív részvételre (kórus, zenekar, tánckör) (Kulturális Titkárság).

Szkéné Színház

Külön említést érdemel az Egyetem központi (K) épületében működő Szkéné Színház, ahol a Jászai-díjas rendező, Pintér Béla, társulata mellett számos más „alternatív” előadás is helyet kap. Az egyetemi színpad az ország első stúdiószínházaként még a ’60-as évek végén jött létre, formáját és stílusát napjainkig megőrizte. Egy évadban általában 100-140 előadás kerül lebonyolításra. A Szkéné sajátossága, hogy az előadások csak addig maradnak repertoáron, amíg azokra valós közönségigény van. Ennek köszönhetően bizonyos darabokat hosszú évekig játszanak. A színház állandó helyszínéül szolgál az Alternatív Színházi Szemlének, a Műegyetemi Napoknak és különböző nemzetközi fesztiváloknak. A színház előterében a Kancsal Puttó Galéria előadásokhoz kapcsolódó képzőművészeti kiállítása látható. Ugyanitt hangulatos színházi kávézó várja esténként a közönséget.

Könyvtár

Egyetemünkön működik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK), amely az ország legnagyobb műszaki könyvtára: több mint 2 millió dokumentummal, 2500 kurrens folyóirattal, 100-nál több elektronikus adatbázissal és elektronikus folyóirattal rendelkezik. Hét olvasótermében – köztük a Gazdaság- és Társadalomtudományi Szakolvasóban – mintegy 521 férőhely és 100.000 kötetes szabadpolcos állomány, valamint 45 számítógépes munkaállomás áll a hallgatók rendelkezésére hétköznaponként. Könyveket kölcsönözni, előjegyezni és a könyvtárban lévő számítógépet használni csak a könyvtárba történő beiratkozást követően van lehetőség.

Passzív félév

A tanulmányok során két alkalommal kérhető ún. passzív félév. A passzív szemeszterben a hallgatók nem szereznek kreditpontokat, hallgatói jogviszonyuk a nélkül szünetel, hogy a képzési idő, illetve az államilag finanszírozott évek száma növekedne. A kérelmeket a szorgalmi időszak megkezdésekor szükséges benyújtani, azaz utólagos „passzíváltatásra” nincs lehetőség.

Elbocsátás

A jelenleg érvényben levő egyetemi szabályok szerint azon hallgatókat, akik

  • az utolsó két aktív félévben nem teljesítik a mintatantervben előírt kreditmennyiség 50 %-t, illetve
  • a képzési idő kétszeresének leteltekor nem tudják megkezdeni a záróvizsgát vagy
  • két egymást követő passzív félév után sem iratkoznak be az egyetemre
  • tanulmányi okokból elbocsátják az Egyetemről. Elbocsátás esetén csak egy újabb sikeres felvételi eljárást követően folytathatók a tanulmányok.