Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

Szigorlati és záróvizsga tételek

Master of Business Administration mesterszak (archív tételek)

Master of Business Administration mesterszak (aktuális tételsor)

MBA KIEGÉSZÍTŐ képzés (2008-as és 2009-es évfolyam, archív tételek)

Számvitel mesterszak - 2012 előtti évfolyamok

Számvitel mesterszak - 2012-es évfolyamtól

Marketing mesterszak

Pénzügy mesterszak

Vezetés és Szervezés mesterszak

Záróvizsga tételek a Műszaki menedzser mesterszakon

 

Általános tájékoztató

Engedjék meg, hogy ezúton is összefoglaljuk a szigorlatok lebonyolításával kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. A Menedzsment és a Pénzügy valamint a Számvitel és Marketing szigorlatok lebonyolítási rendje lényegében azonos. A szigorlatok 2-3 fős bizottságok előtt zajlanak.

A szigorlatra a Neptun rendszerben kell jelentkezni a szigorlatot megelőző nap déli 12 óráig. A jelentkezés ugyaneddig módosítható, törölhető. Csak akkor lehet szigorlatra jelentkezni, ha a hallgató minden szigorlati tárgyat teljesített. Az adott nap szigorlatára jelentkezőket először véletlenszerűen (sorsolással, húzással stb.) bizottságokhoz rendeljük.

Az egyes bizottságok a szigorlat alkalmával névsor szerint szólítják a hozzájuk rendelt vizsgázókat. Amennyiben valaki nincs jelen a szólításnál, azt a névsor befejeztével újra szólítják. Egy-egy szigorlaton a létszámtól függően 1-3 bizottság működik. Egy bizottság legfeljebb 20 hallgatót vizsgáztat naponta, illetve 5-6 hallgatót tud levizsgáztatni egy óra alatt. Kérjük, számítsanak erre! Lehetőség szerint e-mail-en a szigorlatot megelőző napon déli 12 órát követően mindenkit kiértesítünk, hogy hány órakor kell megjelennie (félórás bontásban hívjuk a hallgatókat).

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Neptunban lévő időpont a szigorlat kezdetét jelöli. Kérjük, hogy az e-mailen kiküldött időpontban jelenjenek meg a vizsgán!

A vizsgára szólított hallgató - az előre kiadott tételek közül - összesen két tételt húz (különböző tárgyakhoz kapcsolódó témákból). A tételek a kapcsolódó alpontokat is tartalmazzák. Egy-egy bizottságnál nem feltétlenül "forog" az összes tétel. A felkészülési idő kb. 10 perc (ezalatt egy másik hallgató szóban felel), ami után a bizottság feleletre szólítja a vizsgázót. További felkészülési idő nincs. A felelet szóbeli, amihez a hallgató legfeljebb a felkészülés során írt jegyzeteit használhatja (és természetesen maga előtt tarthatja a tételeket, illetve azok vázlatpontjait).

Ábrák rajzolása vagy képletek felírása nem feladat, a felelet során tábla nem használható, jegyzetek átadása sem lehetséges. Ez persze nem azt jelenti, hogy a tananyag "ábrás vagy képletes részei" elhagyhatók, csak ezek mondanivalóját szóban kell kifejteni.

A felelet során a két tétel szabadon választott sorrendjében tételenként 5-5 perces időkeretben válaszol a hallgató úgy, hogy érdemben érintse a tételekhez megadott általában 3-3 pontot (a tételek címében jelzett témakör összefüggésszerű bemutatására kell törekedni, a megadott pontokat vázlatnak tekintve, ami a felelet ívét adja). Természetesen az adott időkeret megfelelő arányú tartása is a feladat része. A vizsgáztatók kérhetik egyes feladatrészek (tételrészek) elhagyását, esetleg mélyebb kifejtését vagy a hibás feleletrészek kijavítását .

A felelet végighallgatása után a bizottság tagjai - rövid egyeztetést követően - azonnal jegyet adnak.

Az elégséges osztályzat alapfeltétele, hogy a vizsgázó mindkét tétel mindegyik vázlatpontjára elfogadható színvonalú választ adjon.