Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

Üzleti mesterképzések oktatóinak minősítési rendszere

Üzleti mesterképzéseink mindegyikénél átvettük a szakirányú formában működött MBA-képzésünkön mintegy másfél évtizedig igen sikeresen működő oktatói minősítési rendszert. Már csak azért is, mert a 2008-ban induló üzleti mesterszakjaink kialakításánál erősen támaszkodtunk az MBA-képzésünknél hosszú évek alatt felhalmozódott – tantárgyanként több ezer, részletekbe menő – hallgatói véleményre, értékelésre.

E hazánkban mindmáig egyedülállóan szigorúnak számító minősítési rendszerben a hallgatóság értékeli teljesített tantárgyait, illetve azok oktatóit. A szöveges vélemények mellett a hallgatók külön értékelik az oktatót, az oktatási segédanyagot és a számonkérést. A hallgatói minősítésekből minden félév, minden oktatójára minősítést kalkulálunk. Egy adott szint alatt teljesítő oktatók helyett az érintett tanszékeknek új oktatókat kell jelölniük, és e minősítés alapvetően befolyásolja mind az érintett tanszék, mind pedig az érintett oktató javadalmazását. Az elmúlt tíz évben egyébként az előadások legalább egyharmadánál történt személyi változás, a legjobb oktatók rangsorait bárki megtekintheti a képzés honlapján, a Legjobb oktatók menüpontban. Megjegyzendő továbbá, hogy a minősítési rendszer kiegészítő részeként folyamatosan nyilvánosságra hozzuk és elemezzük az egyes tantárgyak érdemjegyadási statisztikáit.