Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

Kinek melyiket ajánljuk?

Közgazdász (üzleti, közgazdasági)

A közgazdász alapvégzettségű hallgatóinknak (különösen a BME-n végzetteknek) azt ígérhetjük, hogy az alapszakon hallgatott tantárgyakhoz képest itt újfajta megközelítésekkel, tananyagokkal és nagyrészt új oktatókkal találkozhatnak majd, illetve az egész képzés arculata, színvonala már valóban egy magasabb felsőoktatási kategóriát tükröz.

Számukra tanulmányaik logikus folytatását jelenti, ha aaz öt gazdálkodástudományi szak valamelyikét választják. Attól függően, hogy „főállásban” nappali szakon, vagy „munka mellett” részidős szakon kívánnak továbbtanulni, a Pénzügy – Vezetés és szervezés szakok valamelyikét, vagy a Marketing, MBA és Számvitel szakok valamelyikét ajánljuk. Mind a nappali, mind a részidős szakjaink között található egy-egy jellemzően pénzügyi irányultságú (a Pénzügy és az MBA pénzügy specializáción), és egy-egy jellemzően menedzsment területű (a Vezetés és szervezés és az MBA menedzsment specializáción). A kettő közötti választást tekintve azt fontolják meg, hogy alapszakjukhoz (esetleg főiskolai vagy egyetemi végzettségükhöz) képest inkább egy eltérőbb irányultságú végzettséget szeretnének-e, vagy inkább egy ahhoz közelebbit, annak egyfajta folytatását.

A Marketing mesterszakot azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek marketing szakmai tapasztalatokkal, vagy ilyen irányú szakmai kompetenciát is szeretnének szerezni (különösen a BME- végzett közgazdász hallgatókat, volt menedzsment modulos, illetve marketing projektes hallgatóinkat várjuk vissza).

A Számvitel mesterszak általában már egy nagyobb szakmai ugrást jelent, ezért ezt elsősorban azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek számviteli előtanulmányokkal is.

Természetesen a közgazdász végzettségűek előtt is nyitva áll a Műszaki menedzser mesterszak, amennyiben vállalják, hogy a mesterszintű gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretek mellett némi általános jellegű természettudományos és műszaki ismereteket is elsajátítanak.

Mérnök, informatikus, műszaki menedzser

Kézenfekvő választás számukra a Műszaki menedzser nappali mesterszak, ha erős természettudományos és műszaki ismereteikre építve kívánják elsajátítani a mesterszintű gazdálkodás- és szervezéstudományi ismereteket. A közhiedelemmel ellentétben a mérnök alapvégzettségűek is nyugodtan csatlakozhatnak valamelyik gazdasági képzéshez, hiszen ezek tananyagát kifejezetten úgy szerkesztettük, hogy az esetleg még hiányzó ilyen alapismereteiket ők is könnyen bepótolhassák (elsősorban az első két félévi közgazdaságtan, üzleti gazdaságtan, számvitel, emberi erőforrás menedzsment és vállalati pénzügyek tantárgyak során). MBA, Pénzügy, Vezetés és szervezés szakjaink hallgatói között jó néhány mérnök található.  A szakok közötti választást tekintve azt kell eldönteniük, hogy inkább menedzsment vagy inkább pénzügyi irányba specializálódnának, előbbihez a nappali Vezetés és szervezés és a részidős menedzsment specializáció MBA, valamint részidős Marketing mester szakokat utóbbihoz pedig a nappali Pénzügy és a részidős pénzügy specializáció MBA szakokat javasoljuk. A Számvitel szakot számukra – külön számviteli előképzettség nélkül – nem javasoljuk.

Matematikus, fizikus

Matematikus vagy fizikus alapvégzettségűeknek leginkább a Pénzügy mesterszakot javasoljuk. Ennél használhatják ki ugyanis leginkább matematikai és modellezési képességeiket, és alapvégzettségük ilyen kiegészítésével értékes végzettséghez juthatnak.

Agrár

Az agrár területről érkezőknek kifejezetten a Vezetés és szervezés mesterszakot ajánljuk, hiszen ennek általános üzleti jellege, de egyben termelés- és szolgáltatásmenedzsment irányultsága az agrár alapvégzettség ideális kiegészítője lehet.

A Marketing mesterszak termelés- és szolgáltatásmenedzsment irányultsága az agrár alapvégzettség ideális kiegészítője lehet.

Bölcsész, jogász (illetve egyéb társadalomtudomány)

Bölcsész vagy jogász alapvégzettségűeknek kifejezetten a menedzsment irányultságú szakjainkat javasoljuk, elsősorban a részidős menedzsment specializációjú MBA-t, valamint a Marketing mesterszakot. Ők humán alapismereteiket számos üzleti és menedzsment részterületen remekül kamatoztathatják, és e szakon viszonylag kevés matematikai jellegű tantárggyal találkoznak majd.

Orvos

Orvosok számára egyértelműen az MBA, valamint Marketing szakokat javasoljuk, annak inkább a menedzsment specializációját. E szakunkra egyébként hagyományosan nagy számban járnak orvos végzettségűek is, hiszen ma már az egészségügy, illetve annak számos kiegészítő területe részben üzleti terület, így az ezeken a területeken való előmenetelnek fontos részévé vált valamilyen üzleti jellegű diploma megszerzése is.

Sportmenedzserek, illetve non-profit szféra szakemberei

A Marketing mesterszak részidős képzése során szerzett ismereteket hasznosítani tudja a sportvállalkozások üzleti kockázatának csökkentésében, a sportintézmények piaci szemléletű vezetésében, hisz a képzés az érettség szakaszában lévő kis cégek versenypozíciójának javítása, vagy az induló vállalkozások növekedési pályára állítása szempontjából egyaránt lényeges, a gyakorlatba átültethető ismereteket nyújt.