Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

Hallgatói juttatások

Az egyetem az államilag finanszírozott, nappali munkarendű képzés hallgatói számára különböző jogcímeken – tanulmányi eredmény, szociális rászorultság alapján – támogatásokat nyújt, amelyek röviden a következők:

  • Tanulmányi ösztöndíj, amelyben a kar jogosult hallgatóinak legfeljebb 50 százaléka részesíthető. Az ösztöndíj havi minimális értékének el kell érnie a mindenkori hallgatói normatíva legalább 5 százalékát. További kritérium, hogy a legnagyobb és a legkisebb összegű ösztöndíj közötti hányadosnak legalább háromnak kell lennie. Az egyéb teljesítmény alapú ösztöndíjakról a BME Diákközpont honlapján elérhető Térítési és Juttatási Szabályzatban lehet tájékozódni.
  • Szociális ösztöndíj, amely lehet rendszeres és eseti (rendkívüli). Mindkét esetben szükséges a jogosultságot, rászorultságot igazoló dokumentumok és igazolások bemutatása. A szociális alapú támogatások odaítélése a Kari Hallgatói Képviselet hatáskörébe tartozik. A szociális ösztöndíjon felül a különösen rászoruló hallgatók első évkezdéskor úgynevezett alaptámogatásban részesülhetnek.
  • Bursa Hungarica ösztöndíj, amely az állandó lakhely szerinti önkormányzatnál igényelhető. Bővebb információ a helyi önkormányzatoknál, illetve a www.bursa.hu oldalon található.

A költségtérítéses hallgatóknak önmaguknak kell finanszírozni tanulmányaikat. A kollégiumi elhelyezésen, a diákigazolvány nyújtotta kedvezményeken és a Diákhitelen kívül más támogatást nem vehetnek igénybe.

Átsorolás

A hallgatók államilag támogatott és költségtérítéses képzés közti besorolása egy tanév időtartamra szól. Ez azt jelenti, hogy a nappali munkarendű képzések esetében minden tavaszi félév végén azokat az államilag támogatott hallgatókat, akik az utolsó két aktív félévükben nem teljesítették a mintatantervben meghatározott kreditpontok legalább 50 százalékát (de legfeljebb a hallgatók 15%-át) átsorolják költségtérítéses képzésbe. Helyükre a költségtérítéses hallgatók közül azok a hallgatók kerülhetnek be, akik megszerezték a mintatanterv szerinti kreditmennyiség legalább 50 százalékát és tanulmányi eredményük alapján az első 80%-ban vannak. Az átsorolás során a hasonló tanulmányi kötelezettség alapján szerzett eredményeket hasonlítják össze, az egyes szakok és évfolyamok közti különbségeket figyelembe véve.