Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

Diplomatervezés

Tovább a diplomatervezés tárgy adminisztrációs felületére

A Diplomatervezés tantárgy és a záróvizsga két, egymástól független oktatási blokk. A diplomatervezés tantárgy félévközi jeggyel zárul, 15 kreditpont értékű tanulmányi egység (a Műszaki menedzser mesterszakon 30 kreditpont értékű), amelynek teljesítése nélkülözhetetlen az abszolutórium megszerzéséhez, ami a hallgató által a mintatantervben szereplő tanulmányi kötelezettségek teljesítését jelenti. Az abszolutórium megszerzésével a hallgatói jogviszony lezárul, a hallgató aktív tanulmányi kötelezettségének eleget tett. Ezt követően veheti fel a záróvizsgát, amely két szigorlati tárgy (a műszaki menedzser szakon két záróvizsga tárgy) szóbeli teljesítéséből, valamint a záródolgozat megvédéséből áll. A diploma minősítése a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített módon a tanulmányok során teljesített tárgyak átlagából, a szigorlatokra kapott jegyekből, valamint a záróvizsgán megszerzett érdemjegyek súlyozott átlagából kerül kiszámításra. (A műszaki menedzser szakon szigorlati jegyek nincsenek.)

A Diplomatervezés és a Diplomatervezési projektfeladat tantárgy valójában a következő lépéseket foglalja magában, amelyet elektronikus úton a fenti weboldalon keresztül lehet elvégezni:

  • Diplomaterv témaválasztása: a kutatási terület rövid bemutatása (kb. 1 oldal terjedelemben), illetve az ismeretháttér forrásainak megadása.
  • Diplomaterv feltöltése: a témaválasztáshoz kapcsolódó ismeretháttér feldolgozása (10-15 oldal terjedelemben).

A Diplomaterv tárgy sikeres teljesítése után megnyílik a lehetőség a záródolgozat feltöltésére (a következő feltöltési időszakban). A záródolgozat feltöltése után lehet bejelentkezni a kiírt záróvizsgákra. A záródolgozatban normális esetben a diplomatervezés  tantárgy során kidolgozott ismeretháttér kiegészítésére kerül sor, ahol a hallgató saját eredményeit, hozzájárulását mutatja be és így kerekedik ki a teljes záródolgozat. Azaz valójában két dolgozatot kell készíteni, de legtöbbször az első dolgozat a másodiknak is részét képezi. Mesterképzéseinken a hallgatóknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy e két egymástól elválasztható ügyet egyben abszolválják, azaz a kész záródolgozatot is feltölthetik a diplomatervezés tárgy keretében a már megismert webes rendszerben.


Azok a hallgatók, akik a Neptunban felvették a Diplomatervezés tárgyat, a fenti linkre kattintva léphetnek be a tárgy adminisztrációs rendszerébe. A belépési azonosító a Neptun-kód, a jelszó pedig a hallgató születési dátuma (8 karakter, elválasztó pontok nélkül). A jelszót az első belépés alkalmával módosítani kell. Kérjük, ellenőrizzék a Neptunból importált adatokat, főként az e-mail címüket (és a telefonos elérhetőségüket), mivel a kommunikáció a továbbiakban ezen történik. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az e-mailes értesítések bármilyen okból történő meghiúsulása nem mentesít a rendszerben jól nyomon követhető határidők betartása alól.

A weblapon belépve a „Határidős munkáim” bejegyzés alatt található meg a Diplomatervezés tárgy, amelyre kattintva érhető el a tárgy adatlapja. A Témaválasztásra kattintva kitölthető az adatlap. A Téma ablakban kell kiválasztani azt a témakört, amelybe az önök által tervezett munka leginkább illik. A Záródolgozat tervezett címét kitöltve törekedjenek a rövid, frappáns, informatív témamegjelölésre. Mivel a Diplomatervezés tárgy elsődleges célja a szakirodalmi háttér megfelelő szintű kidolgozása, az ismeretháttér forrásait körültekintően töltsék ki.

A kutatási terület rövid bemutatásában körülbelül 2000 karakter terjedelemben tömören fogalmazzák meg, hogy mi a vizsgált probléma, milyen a képzésben is tanult módszereket kívánnak alkalmazni a probléma feloldására, és milyen eredmények várhatók a megoldási javaslat eredményeképpen.

Miután rögzítették a témajavaslatot, a témához rendelt oktató ellenőrzi azt, és szükség esetén ajánlatot tesz a módosításra. Ez utóbbi esetben a hallgatónak a határidő lejártáig lehetősége van a témát újra szerkeszteni, sőt, akár más témakört is választhat.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a feladatok elvégzését nem érdemes a rendszerben beállított utolsó pillanatra hagyni, ugyanis az idő előrehaladtával egyre inkább beszűkülnek az esetleges témaváltási lehetőségek!

A sikeres témaválasztás után feltölthetővé válik a diplomaterv vagy a záródolgozat, melynek maximális mérete 3 MB lehet. A dolgozat formai követelményeit a rendszer automatikusan ellenőrzi. A dolgozatok feltöltését szintén nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, hiszen a dolgozatban felejtett formai eltérések váratlan meglepetéseket okozhatnak. Amennyiben a rendszer formai hibát talál, a visszautasításról értesítést küld, a hibák helyének és típusának pontos megjelölésével. Ilyen esetben a dolgozat a határidő lejártáig ismételten feltölthető.

Amennyiben a diplomatervet töltik fel, azt a téma oktatója jeggyel minősíti. Ezután ismét megnyílik a lehetőség a záródolgozat feltöltésére, majd a záróvizsgára jelentkezésre. A záródolgozatot a téma véletlenszerűen választott bírálója értékeli. Az elkészült bírálatot a hallgató téma adatlapján tekintheti meg.

Amennyiben a diplomatervezés tárgyban eleve a záródolgozatot töltik fel, az közvetlenül a bírálóhoz kerül és megnyílik a lehetőség a záróvizsga jelentkezésre. Ebben az esetben a bíráló által ajánlott jegy lesz a diplomatervezés tárgyra kapott érdemjegy.

Letölthető dokumentumok