Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

Diákhitel*

A Diákhitel Központ Zrt. hivatalos honlapján lévő adatok, információk alapján az alábbiakban röviden összegyűjtöttük a Diákhitel igénylésével kapcsolatos információkat. További információk, egyéb tudnivalók a www.diakhitel.hu oldalon olvashatók.

A Diákhitel konstrukcióban lényeges változások történtek a 2012/2013-as tanévtől kezdődően. A korábbi rendszert a Diákhitel1 és a Diákhitel2 váltotta fel, amelyek a diákok igényeitől és lehetőségeitől függően egyidejűleg is igényelhetők. Feltételeiket tekintve különböznek egymástól, lényegesebb jellemzőiket az alábbiakban foglaltuk össze.

Diákhitel1

A Diákhitel1 szabad-felhasználású hitel, azaz bármire elkölthető, így igényelhető állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő hallgatók által is (nappali, esti, levelező és távoktatásos formában tanulóknak egyaránt).

A hitel felső határa szemeszterenként 250.000 forint, mely igénybe vehető akár havonta, akár félévente egy összegben (5 havi összeg).

A kölcsönszerződés értelmében a folyósított kölcsön összege után ügyleti kamat kerül felszámításra. A kamatszámítás az első folyósítás napjától kezdődik, a kamatot a kölcsön visszafizetéséig kell fizetni. A Diákhitel1 kamata változó. A kamat mértékét a kormányrendeletben rögzített szabályok szerint félévente határozzák meg (jelenleg, 2012. július 1-jétől december 31-ig 8,00% kamatláb).

Diákhitel2

A Diákhitel2 kötött-felhasználású hitel, azaz csak a képzési költség fedezésére fordítható, így kizárólag állami részösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő hallgatók által igényelhető.

A hitel felső határa a képzési költséggel egyezik meg. A Diákhitel2 közvetlenül a felsőoktatási intézményeknek kerül átutalásra, így a hallgatók direkt módon nem kerülnek kapcsolatba a kölcsönnel.

A kölcsönszerződés értelmében a folyósított kölcsön összege után ügyleti kamat kerül felszámításra. A kamatszámítás az első folyósítás napjától kezdődik, a kamatot a kölcsön visszafizetéséig kell fizetni. A Diákhitel2 kamata változó. A kamat mértékét a kormányrendeletben rögzített szabályok szerint határozzák meg. A konstrukció állami kamattámogatással működik, az ügyfelek által fizetendő kamat évi 2%. A kamat fennmaradó részét az állam átvállalja. Az aktuális kamat minden naptári félév első napjától érvényes.

Ki igényelhet Diákhitelt?

Diákhitel felvételére jogosult mindenki, aki:

  • 35. életévét még nem töltötte be,
  • magyar állampolgár,
  • menekültként elismert,
  • letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik,
  • a Rendeletben meghatározott jogcímen Magyarországon szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik.

Igényelhető-e a Diákhitel a képzés teljes idejére?

A Diákhitelt 10 tanulmányi félévre lehet felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. Ha egységes osztatlan képzésben vesz részt és a képzési idő meghaladja a 10 tanulmányi félévet, akkor a jogosultsági idő megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet. A jogosultság ideje annyi hónappal csökken, ahány hónapra már megkapta a Diákhitelt.

Mi az igénylés menete?

Mindkét Diákhitel igényléséhez szükséges nyomtatványokat a Diákhitel honlapjának online hitelügyintézési felületén a Diákhitel Direkten keresztül lehet kitölteni, melyeket a nagyobb postahivatalokban, illetve az együttműködő bankok, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban kell leadni. A kölcsönszerződés megkötésére meghatalmazott útján is van lehetőség.

Ha már a félév első utalásakor szeretne pénzt kapni (Diákhitel1), akkor őszi félévben legkésőbb szeptember 15-ig, a tavaszi félévben pedig február 15-ig kell leadni a hiteligénylést. Akik félév közben igénylik a hitelt, az első folyósítás alkalmával visszamenőleg a félév kezdetéig megkapják pénzüket. A Diákhitel1 igénylésének végső határideje az őszi szemeszterben december 15-e, a tavasziban pedig május 16-a. Ha a hitelt ezen határidőket követően igényli, akkor csak a következő tanulmányi félévben kaphat kölcsönt. A Diákhitel2-t a Diákhitel Központ a beiratkozással egyidejűleg (a beiratkozás időszakában) történt érvényes hiteligénylést követően utalja át – az adott tanulmányi félév 2. tanulmányi hónapjának 15. napjáig – az intézmény számlájára.

A Diákhitel folyósításának feltétele az aktív hallgatói jogviszony. Csak az kaphat Diákhitelt, akinek a hallgatói jogviszonyát a tanulmányi osztálya visszaigazolta a Diákhitel Központnak,

A hiteligényléshez az alábbiakat kell az Igénylőnek magával vinnie:

  • Személyazonosító okmányt, amely lehet: régi típusú – könyv formátumú – személyi igazolvány, új típusú – kártya formátumú – személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1-jét követően kiállított gépjárművezetői engedély, menekült státuszt igazoló személyi igazolvány, letelepedett, bevándorolt státuszt igazoló személyazonosító igazolvány, EGT állampolgár tartózkodási engedélye;
  • Lakcímet igazoló hatósági igazolványt, kivéve, ha a lakcímét régi típusú, könyv formátumú személyi igazolvány tartalmazza;
  • Adóigazolványt, vagy az APEH által kiállított adóazonosító jelet igazoló hatósági bizonyítványt.

 

Mikor kell elkezdeni a törlesztést?

A Diákhitel visszafizetését nem kell azonnal a hitelfelvétel után megkezdeni. A törlesztést a hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónap első napjától, de legkésőbb a harmincötödik életévének betöltését követő negyedik hónap első napjától meg kell kezdeni.

Hogyan idomul a folyósítás a képzés tandíjának befizetési határidejeihez?

A tandíj befizetési határidőket a Diákhitel Központ Zrt. által megadott utalási határidőt (őszi szemeszterben október 15-e, tavaszi szemeszterben március 14-e) figyelembe véve alakítjuk ki, illetve lehetőség van a befizetési határidő módosításának kérvényezésére.

Diákhitel Központ Zrt. honlapján további részletes információkat talál.

* Forrás: Diákhitel Központ Zrt.