Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

Beiratkozóknak

Tájékoztató a 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásról.


A 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás, december 20-án indult el, ekkortól már lehet jelentkezni a szeptemberben induló alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre. A felvételizők legfeljebb hat helyet (hármat díjmentesen) jelölhetnek meg az E-felvételiben a 2019. február 15-ig.

A jelentkezők kizárólag a felvi.hu honlapról elérhető E-felvételi rendszerében nyújthatják be jelentkezésüket; a felület a jelentkezési határidőig folyamatosan elérhető. A végleges jelentkezések rögzítésének határideje: 2019. február 15. 24.00 óra.

A felvételizőknek legkésőbb 2019. február 20. 24.00 óráig kell hitelesíteniük jelentkezésüket Ügyfélkapun keresztül vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával (cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.).

A beiratkozással, a tanulmányi ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztató a Központi Tanulmányi Hivatal honlapján olvasható.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (eredeti bemutatása, illetve másolat leadása): Személyi okmányok (SZIG., lakcímkártya, TAJ-kártya, születési anyakönyvi kivonat névváltozás esetén a házzassági/új anyakönyvi kivonat, bankszámlaszám, Neptun rendszerből nyomtatott beiratkozási lap és képzési szerződés 2-2 példányban, felsőfokú tanulmány(ok) oklevele, nyelvismeretet igazoló bizonyítvány(ok).

 

A beiratkozást követően ősszel induló képzéseink tanévnyitó tájékoztatójának lényegesebb részeit alábbi menüpontokban gyűjtöttük össze:

További kérdéseivel keresse a Dékáni Hivatal munkatársait.